Pasportizace a optimalizace stávajících osvětlovacích soustav

Pro zajištění optimálního využití investičních prostředků při rekonstrukcích osvětlovacích soustav je nutné provést nezbytné kroky vedoucí k úspěšné realizaci požadovaných řešení.

Námi navrhovaný program zahrnuje následující kroky:

  • Pasportizace - Zjištění stávajícího stavu a naplnění databáze jednotlivých prvků osvětlovací soustavy
  • Analýza - Vyhodnocení výsledků pasportu osvětlovací soustavy a následné vytipování nehospodárných provozních částí a to zejména z hlediska nákladů na spotřebovanou energii a nákladů na údržbu.
  • Návrhy opatření - Vyhodnocení výsledků provedené anylýzy umožňuje kvalifikovaně rozhdnout o optimálních návrzích opatření vedoucích ke snížení provozních nákladů a zároveň ke zlepšení světelně technických parametrů osvětlovací soustavy.
  • Optimalizace investičních nákladů - Při realizaci navrhovaných opatření doporučujeme využít řady programů umožňujících financování realizované rekonstrukce.
  • Informace ve formátu pdf