ETRA Light s.r.o


2007 - Počátkem roku se firma dále profiluje jako konzultační firma v oblasti optimalizace soustav veřejného osvětlení. Předmětem této činnosti je zejména vytváření pasportů veřejného osvětlení, generelu veřejného osvětlení a plánu obnovy veřejného osvětlení. Více na Optimalizace stávajících soustav a pasportizace
Maximální důraz klade na optimalizaci zejména provozních nákladů osvětlovací soustavy. Po provedení analýzy stávajícího stavu navrhuje opatření jejichž realizaci podporuje možností různého způsobu financování.
1998 - Další rozšíření činnosti firmy se uskutečnilo v oblasti návrhů veřejného osvětlení počínaje rokem 1998. V tomto roce zahájila firma spolupráci s firmou A+G leuchten GmbH, výrobcem designových svítidel pro veřejné osvětlení. I pro výrobky této firmy se firma ETRA Light s.r.o. stala v roce 1999 výhradním dovozcem pro ČR.
1992 až 1994 - ETRA Light s.r.o. profiluje jako firma zabývající se návrhy osvětlení architektonických objektů, interiérů, sportovišť, průmyslových objektů apod. V souvislosti s hledáním vhodných svítidel v rámci vytváření studií osvětlení dochází k dohodám s výrobci svítidel Franz SILL GmbH a SPITTLER Lichttechnik GmbH. Počínaje rokem 1994 se firma ETRA Light s.r.o. stala výhradním dovozcem svítidel výše jmenovaných firem do ČR
1992 - byla založena ETRA Light s.r.o. V počátečním období své existence se zabývala velkoobchodem se světelnými zdroji a získala postavení agenta firmy BLV GmbH pro ČSFR. Po rozdělení federace pokračovala v činnosti agenta BLV GmbH pro ČR.